"Alle skal med"

"Alle skal med" er et tiltak hvor vi kan bidra økonomisk for å sikre at barn får et fullverdig fritidstilbud.

Vi i Holmestrand kommune er opptatt av at flest mulig barn og ungdom skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. "Alle skal med" er et tiltak hvor vi kan bidra økonomisk for å sikre at barn får et fullverdig fritidstilbud.

Dette er et prosjekt som frivilligsentralene i samarbeid med alle registrerte kultur-og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge samarbeider om. Formålet er å tilrettelegge for integrering av inaktive barn. Tiltaket er forankret i Holmestrand kommunes satsing på folkehelse og helsefremmede arbeid under satsingsområdet "God Oppvekst".

  • Alle skal med gjelder for barn og unge i alderen 6-19 år.
  • Frivilligsentralene i kommunen administrerer ordningen. 
  • Foreldre søker via et enkelt søknadsskjema. 


Ta kontakt med en frivilligsentralen hvis dette er noe du kunne tenke deg å være med på i samarbeid med foresatte eller som frivillig.

Eventuelt kan du følge lenken under / kopiere og lime den inn i nettleseren din for å melde deg på som foresatte eller frivillig. Frivilligsentralen følger da opp søknaden og gir beskjed i løpet av kort tid. 

Du kan også google "Alle skal med Holmestrand" da kommer du inn på "Alle skal med" sin nettside med søknadsskjemaet.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet. 

https://skjema.onacos.no/Holmestrand/sd/skjema/HKO020/Sknad_Alle_skal_med_

Sande frivilligsentral

Toril Andersen


2021 © Sande frivilligsentral